top of page
Search
  • Writer's pictureMedilight Clinic

Genombrott i postkirurgisk smärtbehandling!

Erchonias 19:e FDA 510(k) gäller behandling av postkirurgisk smärta och är baserat på randomiserade kliniska studier på kranskärlskirurgi, ischemisk kranskärlskirurgi, skenbensfrakturer, kejsarsnitt, endodonti och tonsillectomy tillsammans med tidigare 510(k) evidens från 2004 och 2008.


Detta är ett revolutionerande FDA-godkännande då det erbjuder en drogfri och säker behandlingsmetod för postkirurgisk smärta. Baserad på kliniska data i studierna påvisar de som fått Erchonia behandling ca. 50% lägre smärta än placebo gruppen samt konsumerade signifikant lägre andel narkotiska preparat. Effekten av behandlingen var reducerad omedelbart efter det kirurgiska ingreppen och bibehållen upp till 1 månad efter ingreppen.

Som placebo användes LED (light emitting diodes)


63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page