top of page

Forskning om Low Level Laser Therapy - LLLT 

Det finns över 7000 publicerade artiklar om LLLT på Pub Med som är den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi från 1940- talet och framåt. Innehåller även biomedicin, delar av livsvetenskaperna, beteendevetenskap, kemi och bioteknik. Här är ett axplock ur dessa artiklar: 

 

Smärtstillande effekt vid artros i nacken Sextio patienter mellan 20 och 65 år med kliniskt och radiologiskt diagnostiserade artros i halsryggraden ingick i studien. De delades in i två lika stora grupper och fick antingen behandling med LLLT eller placebo laser.

De som ingick i  LLLT gruppen, förbättrades avsevärt men ingen förbättring konstaterades i placebogruppen. LLLT verkar vara framgångsrik i att lindra smärta och förbättra funktion i artros i halsryggraden.

Läs hela artikeln: 

Akut ryggsmärta med neuropati

En randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie av akut ryggsmärta med neuropati fann man att LLLT och antiinflammatorisk medicin hade bättre effekt både på minskad smärta, ökad livskvalitet och ökad rörlighet än behandling med bara antiinflammatorisk medicin eller med antiinflammatorisk medicin och placebolaser.

Läs hela artikeln:

Hälseneinflammation - Akillestendinopati 

Randomiserad och kontrollerad studie visar att med både LLLT och excentrisk träning förkortar man läkningsprocessen med hela 8 veckor. Detta jämfört med om man bara utför excentrisk träning.

Läs hela artikeln: 

 

Artros i leder

Publicerad  studie som visar att laserterapi på leder minskar ledsmärtan hos patienter.

Läs hela artikeln: 

Fler artiklar från Erchonia finns här:

En laser från Erchonia
 

Företaget Erchonia är världsledande på marknaden inom lågenergilaser och har sedan början av 2000- talet varit globalt ledande inom forskning på biokemisk icke termisk laser. Deras laserteknologi innehar flest FDA-godkännanden i världen.  Idag pågår forskning inom Alzheimer, Parkinsons och fler neurologiska sjukdomar med mycket positiva resultat. 

Läs mer på Erchonia.

Erchonia_Offical Logo new colors (with outline) (1).jpg
bottom of page