top of page

En laser från Erchonia
 

Företaget Erchonia är världsledande på marknaden inom lågenergilaser och har sedan början av 2000-talet varit globalt ledande inom forskning på biokemisk icke termisk laser. Deras laserteknologi innehar flest FDA-godkännanden i världen.  Idag pågår forskning inom Alzheimer, Parkinsons och fler neurologiska sjukdomar med mycket positiva resultat. 

Läs mer på Erchonia.

Erchonia_Offical Logo new colors (with outline) (1).jpg
bottom of page