LASERBEHANDLING OCH APPLICERAD NEUROLOGI

MediLight Clinic arbetar med att öka kroppens egen läkningsprocess genom att kombinera applicerad neurologi med medicinsk lågenergilaser som ökar aktiveringen i cellens kraftstation (mitokondrien). 

KONSULTATION

STEG 1

Vid en konsultation kommer vi att gå igenom en Hälsodeklaration som du fått fylla i digitalt före besöket. Vi pratar om din historia både strukturellt, fysiskt, mentalt, alla delar av dig.

Utifrån vad som framkommer under samtalet kommer vi att göra tester och övningar, där varje övning tas fram specifikt för dig. För att få ett bestående resultat får du också med dig enkla övningar hem. Du får sedan behandling med medicinsk lågenergilaser för att optimera dina cellers funktion.

LASERBEHANDLING

STEG 2

Hela behandlingen tar 90 minuter första besöket och 45-60  min för återbesöken beroende vad som behandlas och vilken utrustning som används. Laserbehandlingen är smärtfri.

ÖVNINGAR

STEG 3

Övningarna är till exempel minimala rörelser med ögonen för att öka rörligheten, långsamma enkla rörelser med huvudet för att träna balans eller små lätta rörelser för lederna.

Varför just dessa övningar görs handlar om att hjärnan använder sig av 3 ”satelliter” för att få vår kropp att fungera. Dessa satelliter är:

Visuell - hur vi använder och rör våra ögon

Vestibular - hörsel och balans

Proprioception - kartan över din kropp, allt från känsel till rörelse

 

När dessa satelliter fungerar optimalt och skickar rätt information så tar din hjärna rätt beslut och på det viset ökar din prestation och funktion. Det blir ett mer optimalt läge för kroppens strukturer och då kan till exempel smärta minska.

MediLight Clinic arbetar med en metod som fokuserar på att förbättra prestationen genom att höja kvaliteten på informationen till hjärnan. Metoden innehåller bland annat: applicerad neurologi, cellulär aktivering, gravitationstekniker för att balansera upp den inaktivitet som stillasittande skapar och kunskap om hur hållningen och kroppens positioner kan påverka din hälsa och vad orsaken till det kan vara.

 

Det du upplever i din kropp är ett resultat av hur din hjärna fungerar.

Därför fokuserar vi på hur din hjärna fungerar så att du också kan få en förståelse för vad som sker i din kropp. Då kan du sen tillämpa kunskapen om hur din hjärna fungerar och vad du själv kan göra, för att optimera din hälsa.

 

Metoden varken behandlar eller botar sjukdomar utan skapar istället hälsa och välbefinnande. Fokus är på varför symptomen finns och vad som går att göra för att återställa funktionen.

 

 

APPLICERAD NEUROLOGI

 

Det du upplever i din kropp är ett resultat av hur din hjärna fungerar och det kan handla om allt ifrån hög prestation till svår smärta. 


Hela din kropp sänder signaler till din hjärna från ögon, öron, känsel, rörelse och balans. Kvaliteten på dessa signaler är mycket viktig! Om signalerna till din hjärna från din kropp inte fungerar eller om din hjärna har svårt att tolka informationen, blir resultatet att din hjärna kommer att tala om det för dig på något sätt och det vanligaste är i form av smärta - en slags åtgärdssignal. Det beror på att hjärnans största uppgift är att hålla dig vid liv, du är programmerad för att springa ifrån ”lejonen på savannen”. Idag handlar det många gånger istället om stress men hjärnan vet inte skillnaden på dessa olika typer av faror.

 

Därför kan man minska eller helt bli av med smärta genom att öka kvaliteten på informationen in till hjärnan. Det kan ske med till exempel träning av ögon, balanssystem, din kontroll över din egen kropp och det sensoriska systemet. Då kan hjärnan öka sin förmåga att tolka informationen och på det sättet sluta skicka ut larmsignaler.

 

Smärta är alltid verklig och är en överlevnadsreflex från din hjärna!

 

CELLULÄR AKTIVERING – LÅGENERGILASER 

 

LASER är en förkortning som står för: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Det finns olika typer av laser. Den laser som MediLight Clinic arbetar med är en kall lågenergilaser, internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT). Den är smärtfri, icke-invasiv, gör ingen skada på hud, vävnad eller muskel och kräver ingen återhämtningstid efter behandling. Den laser MediLight Clinic använder är från Erchonia ® och är den enda FDA-godkända lasern på marknaden. 

 

Så här fungerar lågenergilaser:

 

Förenklat kan man säga att denna typ av laserljus påverkar celler och vävnad att läka och normaliseras igen. Behandlingen stimulerar cellerna att reparera vävnader, minska inflammation och minska smärta. 

 

ATP (AdenosinTriPhosphat) är cellens bränsle och bildas i mitokondrierna. Mitokondrierna (cellens kraftstation) i kroppens celler är fundamentet för hälsa och prestation i våra kroppar. När din kropp är skadad är också mitokondrierna skadade, vilket sänker kroppens läkningsprocess. Mekanismen med laserterapi är att stimulering av ATP sker, en process som kallas fotobiomodulation, vilket leder till att cellen får en ökad förmåga att återställa normal funktion.  Det går alltså att påverka denna process genom att använda en specifik lågenergilaser, uppbackad av flertalet dubbelblinda kliniska studier och FDA godkännanden.