top of page

Medicinsk laser och applicerad neurologi

MediLight Clinic arbetar med att öka kroppens egen läkningsprocess genom att kombinera applicerad neurologi med medicinsk lågenergilaser som ökar aktiveringen i cellens kraftstation (mitokondrien). 

Så här går det till: 

Konsultation

Vid första besöket går vi igenom den Hälsodeklaration som du fått fylla i digitalt före besöket. Vi pratar om din historia både strukturellt, fysiskt, mentalt - alla delar av dig.

Utifrån vad som framkommer under samtalet kommer vi att göra tester och övningar, där varje övning tas fram specifikt för dig. För att få ett bestående resultat får du också med dig enkla övningar hem. Du får sedan behandling med medicinsk lågenergilaser för att optimera dina cellers funktion.

Laserbehandling

Första besöket tar  90 minuter återbesöken tar 45-60  min beroende vad som behandlas och vilken utrustning som används. Laserbehandlingen är helt smärtfri och gör ingen skada på hud , vävnader eller andra organ. Du kan vara aktiv direkt efter. Antalet behandlingar är individuellt beroende på symptom och besvär men för att öka kroppens egen läkningsförmåga behövs oftast mellan fem och tio behandlingar, i vissa fall ännu fler. 

Övningar

Övningarna är till exempel minimala rörelser med ögonen för att öka rörligheten, långsamma enkla rörelser med huvudet för att träna balans eller små lätta rörelser för lederna.

Varför just dessa övningar görs handlar om att hjärnan använder sig av 3 ”satelliter” för att få vår kropp att fungera. Dessa satelliter är:

Visuell - hur vi använder och rör våra ögon

Vestibular - hörsel och balans

Proprioception - kartan över din kropp, allt från känsel till rörelse

 

När dessa "satelliter" fungerar optimalt och skickar rätt information så tar din hjärna rätt beslut och på det viset ökar din prestation och funktion. Det blir ett mer optimalt läge för kroppens strukturer och då kan till exempel smärta minska.

MediLight Clinic arbetar med en metod som fokuserar på att förbättra prestationen genom att höja kvaliteten på informationen till hjärnan. Metoden innehåller bland annat: applicerad neurologi, cellulär aktivering och gravitationstekniker. Metoden balanserar upp den inaktivitet som stillasittande skapar och kunskap om hur hållningen och kroppens positioner kan påverka vår hälsa och vad orsaken till det kan vara.

 

Det du upplever i din kropp är ett resultat av hur din hjärna fungerar.

Därför fokuserar vi på hur din hjärna fungerar så att du också kan få en förståelse för vad som sker i din kropp. Då kan du sen tillämpa kunskapen om hur din hjärna fungerar och vad du själv kan göra, för att optimera din hälsa.

 

 

 

Foot 20wLaser 20 2062.jpg
dreamstime_xl_90888708_edited.jpg

Applicerad Neurologi

 

Det du upplever i din kropp är ett resultat av hur din hjärna fungerar och det kan handla om allt ifrån hög prestation till svår smärta. 


Hela din kropp sänder signaler till din hjärna från ögon, öron, känsel, rörelse och balans. Kvaliteten på dessa signaler är mycket viktig! Om signalerna till din hjärna från din kropp inte fungerar eller om din hjärna har svårt att tolka informationen, blir resultatet att din hjärna kommer att tala om det för dig på något sätt och det vanligaste är i form av smärta - en slags åtgärdssignal. Det beror på att hjärnans största uppgift är att hålla dig vid liv, du är programmerad för att springa ifrån ”lejonen på savannen”. Idag handlar det många gånger istället om stress men hjärnan vet inte skillnaden på dessa olika typer av faror.

 

Därför kan man minska eller helt bli av med smärta genom att öka kvaliteten på informationen in till hjärnan. Det kan ske med till exempel träning av ögon, balanssystem, din kontroll över din egen kropp och det sensoriska systemet. Då kan hjärnan öka sin förmåga att tolka informationen och på det sättet sluta skicka ut larmsignaler.

 

Smärta är alltid verklig och är en överlevnadsreflex från din hjärna!

Cellulär aktivering - lågenergilaser 

 

LASER är en förkortning som står för:

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

 

Så här fungerar lågenergilaser:

Förenklat kan man säga att denna typ av laserljus påverkar celler och vävnad att läka och normaliseras igen. Behandlingen stimulerar cellerna att reparera vävnader, minska inflammation och minska smärta. Man kan likna processen med vad som sker i fotosyntesen.

 

ATP (AdenosinTriPhosphat) är cellens bränsle och bildas i mitokondrierna. Mitokondrierna (cellens kraftstation) i kroppens celler är fundamentet för hälsa och prestation i våra kroppar. När din kropp är skadad är också mitokondrierna skadade, vilket sänker kroppens läkningsprocess. Mekanismen med laserterapi är att stimulering av ATP sker, en process som kallas fotobiomodulation, vilket leder till att cellen får en ökad förmåga att återställa normal funktion.  Det går alltså att påverka denna process genom att använda en specifik lågenergilaser, uppbackad av flertalet dubbelblinda kliniska studier och FDA- godkännanden.

iStock-598057526.jpg
bottom of page