top of page

Postcovid - behandling 

Hur medicinsk laser kan hjälpa dig med postcovid

 

Om du har symptom i form av till exempel extrem trötthet behövs mer energi i cellerna. Har du en allmän sjukdomskänsla eller feber behöver mitokondrierna (cellens kraftstation) fungera optimalt för att minska inflammationen i kroppen.

 

Upplever du hjärntrötthet eller sömnproblem så är det olika delar av hjärnans funktioner som behöver stärkas. Kanske har du en hög puls eller har andningssvårigheter? Då behöver ditt nervsystem och dina lungor få hjälp att öka mitokondriernas funktion.

 

Har du fått oförklarlig smärta efter covid? Det är viktigt att utgå från hur hjärnan fungerar, eftersom den styr allt vi gör, följa hur hjärnan tar in information och tolkar den. Förstå varför hjärnan skapar och skickar ut larmsignaler i form av t.ex. smärta, vad som då händer i hjärnan och vad du själv kan göra åt det. Laserljuset stimulerar hjärna och nervsystem att optimera dina funktioner. 

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor!

Vanliga symptom:

- Hjärntrötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter

- Smärta, t.ex. bröstsmärta, muskel- eller ledvärk

- Andfåddhet eller andra andningssvårigheter

- Feber eller allmän sjukdomskänsla

- Hjärtklappning/hög puls

- Extrem trötthet (fysiskt och mentalt)

- Psykisk ohälsa t.ex. depression och ångest

- Sömnstörningar

- Muskelsvaghet, neurologiska symptom

- Förändrat lukt- och smaksinne som kvarstår

Listan kan göras ännu längre, kanske känner du igen dig? 

Lyssna när Therese berättar mer!

Hur en behandling går till:

Vid första besöket går vi igenom en Hälsodeklaration som

du fått fylla i digitalt innan du kommer. Utifrån vad som

framkommer under samtalet kommer vi göra enkla tester och övningar som tas fram specifikt för dig. Efter det får du sedan laserbehandling.

Behandlingen är helt smärtfri och första besöket tar 90 min, återbesöken tar 45 min. Du kan vara aktiv direkt efter

behandlingen. Hur ofta och hur många gånger som behövs

är väldigt individuellt men oftast handlar det om runt tio behandlingar men det diskuterar vi när du är här.

Lyssna på när Maja som är cyklist på elitnivå, berättar om sin postcovid och laserbehandling.

 

Lågenergilaser  (Low level laser Therapy - LLLT)

 

 

Det finns många olika typer av laser. Den som MediLight Clinic arbetar med är kall och ökar aktiveringen i cellens mitokondrie (kraftstationen). Om din kropp är skadad av t.ex. ett virus som covid, är också mitokondrierna skadade, vilket minskar kroppens läkningsprocess.

Genom att behandla med denna specifika typ av medicinsk laser där man tillför ljus in i cellen (liknande fotosyntesen) kan man få igång kroppens egen läkningsprocess.
Denna process är uppbackad av flertalet kliniska studier och FDA- godkännanden (Food and Drug Administration, USA) 

Lasern är kall och kan inte göra någon skada på hud, vävnad eller andra organ och kräver ingen återhämtningstid efter behandling.

Läs mer Medicinsk laser och applicerad neurologi.

        .

 

Så här skriver Sabine om sin behandling:

" Jag rekommenderar alla med Post Covid att besöka Therese på MediLight Clinic. Efter desperat letande efter en fungerande behandling blev jag tipsad om medicinsk laser. Jag var skeptisk till en början men lasern har gjort mer än vad jag trodde var möjligt. Så pass att jag känner mig redo att gå tillbaka till arbetet så smått efter tio månaders sjukskrivning med symptom som hjärndimma, huvud- ledvärk, nacksmärta, rubbad balans, ångest, panikattacker etc. Redan efter några behandlingar märkte jag förbättring av samtliga symptom.
Therese som har kliniken är en helt fantastisk person. Pedagogisk, inkännande, varm, kunnig, generös med sin kunskap och omtanke och oerhört professionell. Personligen känns det som att hon räddat mitt liv. Tusen tack för det Therese!"

​Sabine Price 41 år

 Lyssna på när Camilla Melin berättar om sin behandling =>

 

 

 

bottom of page