top of page

Lite om mig

 

Jag heter Therese Leijonhufvud och är leg. sjuksköterska och grundare av MediLight Clinic. Jag har alltid fascinerats av hjärnan och dess funktion, hur hjärnan påverkar och styr vår kropp och mentala hälsa samt hur vi kan använda kunskapen om den för att förbättra vår hälsa.

 

Om vi fortsätter att behandla som vi gjort i decennier, kommer vi att få samma resultat som vi får idag. Det räcker kanske i många fall men när det inte gör det, så behöver vi hitta andra metoder och för mig blev det kombinationen av applicerad neurologi och lågenergilaser med dess vetenskapliga förankring och resultat.

 

Jag har varit verksam inom sjukvård och hälsa i över 30 år, inom barnsjukvården, som chef på en företagshälsovård och som VD för ett hälsoutvecklingsbolag. I över tolv år har jag sedan varit anställd på ett försäkringsbolag där jag ansvarat för sjukvårdsförsäkring, rehabilitering och hälsa.

 

                        

 

                                    Varmt välkommen!

MediLight_Clinic_White.png
IMG_0426_edited.jpg

Personuppgifter

MediLight Clinic Sweden AB är en privat mottagning. Klienters personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För närmare information om GDPR så hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

MediLight Clinic förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR. Genom godkännande lämnar klienten sitt samtycke till MediLight Clinic att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för MediLight Clinics verksamhet. Klienten är ansvarig för att personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

 

Sekretess och journalföring

All information om klientens konsultationer omfattas av sekretess i enlighet med gällande lagstiftning. MediLight Clinic för journal över alla konsultationer.

Försäkring

MediLight Clinic innehar en aktuell ansvars- och kundolycksfall samt behandlingsskadeförsäkring.

Genom att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse och att hjälpa vår webbplats att fungera effektivt

MediLight Clinic Sweden AB

Organisationsnummer: 559203-8623

Allt material på denna sida är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering utan tillstånd av MediLight Clinic är ej tillåtet.

bottom of page